dimecres, 22 de setembre del 2010

Aquest estiu, el tercer amb menys superfície cremada dels últims 10 anys al la província de Barcelona.

La Diputació de Barcelona, en col·laboració amb els ajuntaments i les agrupacions de defensa forestal (ADF), desenvolupa cada any el Pla d'Informació i Vigilància contra Incendis Forestals (PVI). Aquesta iniciativa forma part del programa de suport als municipis en la prevenció d'incendis forestals, que té com a finalitat principal evitar-los i limitar-ne els efectes.

Enguany, a la XV campanya del PVI, han participat 244 municipis i 118 ADF de la província de Barcelona. S'ha contractat a 253 persones que han recorregut en vehicles tot terreny els 110 itineraris preestablerts per vigilar més de 400.000 ha de terrenys forestals amb un cost total de 4,9 €/ha.

Segons Josep Mayoral, diputat d'Espais Naturals de la Diputació, «una de les tasques principals del pla d'informació i vigilància és la difusió de la normativa d'incendis a la població resident i usuària de les àrees forestals. L'objectiu d'aquesta tasca és la sensibilització de la població davant del risc d'incendi forestal i la dissuasió d'accions que poden ser causa d'inici de foc forestal». Durant el període d'activitat del dispositiu, del 10 de juny a l'1 de setembre, s'ha informat a 42.227 persones.

El major nombre d'incidències detectades estan relacionades amb la localització de punts de risc (367), concretament abocaments incontrolats i línies elèctriques amb incidències, que han estat notificades als corresponents ajuntaments i companyies elèctriques, seguides de les de dissuasió de les infraccions a la reglamentació contra incendis (285).

Durant la campanya s'han produït un total de 114 incendis (64 forestals, 39 agrícoles i 11 conats en urbanitzacions) que han cremat 153,5 hectàrees (129,9 forestals i 23,6 agrícoles).

El nombre d'incendis d'aquest estiu es troba per sota de la mitjana dels últims 10 anys, tret de la primera quinzena de juny. I la superfície total cremada és la tercera més baixa dels últims 10 anys.

Mayoral explica que «aquest resultat té el seu origen en l'estratègia general aplicada: detecció ràpida i atac immediat dels equips d'extinció i a la important xarxa viària per a la prevenció de les comarques de Barcelona, construïda a partir dels Plans Municipals de Prevenció d'Incendis Forestals (15.000 Km), que ha facilitat l'accés i la velocitat d'acció».

Les xifres obtingues permeten, conclou el diputat, «una valoració molt positiva de la campanya. El bon treball dut a terme en els darrers anys en la prevenció activa i passiva; la celeritat d'actuació dels equips d'extinció; la millor coordinació entre entitats; el comportament cívic dels ciutadans; i el compromís de les entitats públiques i privades amb aquesta prevenció i lluita, han estat factors decisius per aquests resultats».

Les dades d'incendis de la província (veure document adjunt) posen de manifest que durant l'últim decenni (2000 – 2009), en el qual han estat operatius tots els plans que formen el Programa, els resultats han estat els millors dels darrers quaranta anys en superfície cremada i en nombre anual d'incendis tot i l'increment constant de la població.

Font: www.diba.cat

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada