Contacte

El Blog de l'ADF del Bruc, neix amb la finalitat de disposar un canal d'informació tant per als voluntaris com per tots els interessats.
Tothom pot expressar en aquest blog la seva opinió, podeu clicar a "Comentaris" per comentar l'article o bé adreçar-vos al correu:

Si vols fer-te voluntari de l'ADF el Bruc posa't en contacte a l' ajuntament del Bruc o bé adreçan-te a: adfelbruc@gmail.com


Requisits:

CARNET VERD
El carnet identifica al titular del mateix com a membre de l'ADF
Qui té accés al carnet verd?
Els socis i voluntaris de l'ADF que tinguin de 18 anys fins a 70 anys
Documentació necessària:
  • Imprès model A degudament omplert 
  • Fotocòpia del DNI
  • 2 fotografies tipus DNI 
La vigència del carnet verd és de 5 anys.  

CARNET GROC
El carnet groc, que identifica al titular del mateix com a personal del grup d'intervenció de l'ADF segons el que disposa el Pla INFOCAT, serà necessari per actuar al front de foc.
Qui té accés al carnet groc?
Només el personal de 18 anys fins als 70 anys El president de l'ADF haurà d'omplir el certificat i l'imprès model B, amb les dades de les persones que consideri idònies per actuar en el grup d'intervenció.
Documentació necessària: 
  • Certificat signat pel president de l'ADF.
  • Imprès model B degudament omplert. 
  • Fotocòpia del DNI.
  • 2 fotografies tipus DNI.
  • Certificat mèdic on el metge certifiqui que no te cap limitació ni impediment físic.