dijous, 3 de març del 2011

Del 15 de març al 15 d’octubre no es pot fer foc sense autorització

A partir del dimarts, dia 15 de març, i fins al 15 d'octubre, no es pot encendre cap foc en terreny forestal. Aquesta prohibició recollida en el Decret 64/1995 té com a objectiu establir una sèrie de mesures per prevenir els incendis forestals.
Especialment, no es poden cremar restes de poda, d'aprofitaments forestals, agrícoles o de jardineria, ni marges pròxims a zones forestals sense una autorització expressa del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural. Tampoc no es poden fer focs d'esbarjo ni d'altres relacionats amb l'apicultura. Dins de les àrees recreatives i d'acampada i en parcel·les de les urbanitzacions, es podrà fer foc quan s'utilitzin barbacoes d'obra amb mataguspires.
També queda prohibit llençar objectes encesos; abocar escombraries i restes vegetals i industrials de qualsevol mena que puguin ser la causa del inici d'un foc; llançar coets, focs d'artifici o d'altres artefactes que continguin foc, i utilitzar bufadors o similars en obres realitzades en vies de comunicació que travessin terrenys forestals.

L'obtenció de permisos
Des de l'any passat està en funcionament un nou procediment per a la gestió d'autoritzacions d'activitats amb risc d'incendi forestal. Aquest procediment va acompanyat d'un programa informàtic que facilita la gestió ordenada de les autoritzacions i permet enviar a la persona que fa les cremes consells preventius i informació sobre el risc d'incendi i possibles anul·lacions de les autoritzacions. L'any passat es van concedir 5596 autoritzacions per fer foc entre el període del 15 de març al 15 d'octubre i se'n van denegar 601 per no complir els requisits.
Decret 64/1995, de 7 de març.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada